ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Sınav İçeriğinin Özeti
Sınav 3 aşamadan oluşmaktadır. 1. aşama orta mesafe koşusudur. Erkeklerde 1500m, bayanlarda ise 800m koşusu şeklinde yapılmaktadır. 2. aşama kısa mesafe koşusudur. 60 metre sürat koşusu şeklinde yapılmaktadır. 3. aşama ise sportif özgeçmiş değerlendirmesidir. Öğretmenlik bölümünde orta mesafe koşusu %25, kısa mesafe koşusu %25, spor deneyim süresi %15 ve spor başarı düzeyi %35’dir. Antrenörlük bölümünde orta mesafe koşusu %15, kısa mesafe koşusu %15, spor deneyim süresi %20 ve spor başarı düzeyi %50’dir. Rekreasyon bölümünde orta mesafe koşusu %5, kısa mesafe koşusu %5 ve spor/sanat özgeçmiş değerlendirmesi %90’dır.
Baraj YGS puanları beden eğitimi ve spor öğretmenliği için 225, antrenörlük eğitimi için 185 ve rekreasyon için 200’dür. Adayların YGS’de herhangi bir puan türünde bu puanları almaları yeterlidir.

Sınavın Açıklaması

1-ORTA MESAFE ve KISA MESAFE KOŞUSU

2- SPORTİF ÖZGEÇMİŞ