DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Sınav İçeriğinin Özeti
9 Eylül Üniversitesi Antrenörlük bölümüne yalnızca sportif özgeçmişle alım yapmaktadır. Öğretmenlik bölümünde ise sınav 2 aşamadan oluşmaktadır. 1. aşama uygulama sınavı 2. aşama ise sportif özgeçmiş puanı değerlendirmesidir. Uygulama sınavı %50, sportif özgeçmiş puanı %50 etkilidir. Uygulama sınavları 20m mekik koşusu, 30m sürat koşusu ve cimnastik testidir. Baraj puanı öğretmenlik bölümü için 230’dur. Antrenörlük bölümü için 180’dir. YGS’de herhangi bir puan türünde ham puan olarak bu puanları almak yeterlidir.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
1-20m MEKİK KOŞUSU
Aday 20 metrelik alan içinde sinyal sesine uygun şekilde git gel koşusu yapar. Sinyalle birlikte koşuya başlayan aday bir sonraki sinyale kadar karşı taraftaki 2 metrelik alan içinde olmak zorundadır. Başlangıçta çok yavaş başlayan bu test mekik sayısı arttıkça hızlanır. Puanlama erkeklerde 74-135 mekik arasında, bayanlarda 39-91 mekik arasında gerçekleştirilir. Değerlendirme 15 puan üzerinden yapılmaktadır.

2-30m SÜRAT KOŞUSU
Aday 30 metrelik belirtilen kulvar içerisinde süratli bir şekilde koşar. Puanlama erkeklerde 3,90-5sn arasında, bayanlarda 4,30-6sn arasında gerçekleştirilir. Değerlendirme 20 puan üzerinden yapılmaktadır.

3-CİMNASTİK SERİSİ

Geriye kalan 50 puan ise özgeçmiş değerlendirmesine göre verilecektir.

Öğretmenlik Bölümünün Sportif Özgeçmişi
BİREYSEL SPORLARDA