İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

1.Adaylarda Aranan Nitelikler

Fakülteye giriş için yapılacak olan Özel Yetenek Sınavına başvuracak adayların; YGS 1–2–3–4–5–6’nın herhangi birinden

  • Bedensel Engelli Milli sporcu olduğunu belgeleyen adaylar için en az 140.000 veya daha yüksek puan almış olmaları,
  • Milli sporcu olduğunu belgeleyen adaylar için 180.000 veya daha yüksek puan almış olmaları,
  • Bedensel engelli kontenjanına başvuracak adayların Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’ndan lisans sahibi, ferdi veya takım sporlarında en az 2 (iki) yıldır faaliyet gösteren sporcu olmaları ve en az 220.000 veya daha yüksek puan almış olmaları,
  • Diğer tüm adaylar için, spor lisesi veya liselerin spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylar da dahil olmak üzere en az 220.000 veya daha yüksek puan almış olmaları,
  • Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının İstanbul Üniversitesi 2015-Yabancı Öğrenci Sınavından (2015-İÜYÖS) başarılı olmaları, gerekmektedir. 2015 YGS’de yukarıda belirtilen taban puanı almak koşulu ile LYS sınav sonucuna göre herhangi bir yükseköğrenim programını kazanmış ya da halen bir yükseköğretim programında kayıtlı bulunan adaylar da Özel Yetenek Sınavı’na başvurabilirler.

2.Atletik Uygulama Sınavı

İ.Ü Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı’na girecek adayların atletik özelliklerinin ölçülmesini amaçlayan bir sınavdır. Atletik Uygulama Sınavı’na girecek adaylar sınava koyu renk spor şortu, kısa kollu beyaz t–shirt, düz beyaz spor çorabı ve uygun spor ayakkabısından oluşan spor kıyafetleri ile katılacaklardır. Belirtilen standart sınav kıyafetinin dışında sınava gelen adaylar sınava alınmazlar. Sınav, dayanıklılık, sürat ve süratte devamlılık özelliklerini ölçmek üzere iki farklı test ile planlanmıştır. Birinci test 20 m. mekik koşusu, ikinci test ise tekrarlayan 30 m. sprint şeklinde düzenlenmiştir.

Sınav Yeri: Atletik Uygulama ve Mülakat Sınavları İ.Ü. Avcılar Yerleşkesi içindeki spor tesislerinde ve idari binada yapılır.

20 m. Mekik Koşusu Testi: 20 m. mekik koşusu düşük bir hızda (8 km/saat) başlayarak koşu hızının giderek arttırıldığı bir testtir. Testi koşan sporcu 20 m.’lik bir mesafeyi gidip başlangıç noktasına geri gelirken her 1 dakikada koşu hızı 0,5 km/saat arttırılır. Sporcu başlangıçtan itibaren her 20 m.’de verilen yüksek sesli bir uyarana (bip sesi) göre hızını ayarlar. Sporcunun her uyaranda (bip sesi) 20 m. mesafeyi kat etmiş olması ve işaretli parkur sınırına ulaşmış olması beklenir. Bu mesafeyi erken kat eden sporcu dönüş yapmadan sesli uyaranı bekler; geç kalan sporcu ise hızlanarak önce geri kaldığı 20 m.’yi tamamlamaya ardından da dönüş yaptıktan sonra gelen ilk uyaranda 20 m. sınırında olmaya çalışır.                                                                           

30 m. Tekrarlayan Sprint Testi: Adayların düzenlenen 30 m.’lik parkuru tamamlama süreleri elektronik kronometre ile doğrudan saniye olarak ölçülerek kaydedilecek ve ayrıca adayların dereceleri kendilerine yazılı olarak da verilecektir. Toplam 6 kez aralarında 20 saniye dinlenme süresi olacak biçimde yapılan sprint koşularından en iyi derece 30 m. sprint süresi olarak kaydedilir. Bu testte tüm sprintlerin hızları ölçülür ve aşağıda gösterilen biçimde Yorgunluk İndeksi (Yİ) hesaplanır. En yüksek sprint hızı ve Yorgunluk İndeksi (Yİ) adayların puanlamasında kullanılır.

a) 30 m. Sprint Hızı: Adayların en kısa süre değerleri sınav sonucu olarak kaydedilir ve puan hesaplamasında kullanılır. En kısa sürede koşan aday bu sınava katılanların en başarılısıdır.

b) Yorgunluk İndeksi (Yİ): Yİ anaerobik dayanıklılığın bir göstergesidir. Yİ hesaplanmasında en yüksek sprint hızı (en kısa süre) ile en düşük sprint hızı (en uzun süre) kullanılır. En düşük Yİ değerine sahip aday değerlendirilenlerin en başarılısıdır.

Böylece Atletik Uygulama Sınavı sonrasında üç değer elde edilmiş olur: Mekik testinde koşulan 20 m. adedi, en iyi sprint süresi ve Yorgunluk İndeksi, değerleri. Bu değerler standardize edilerek her değer için Standart Puan hesaplanır. Bu hesaplamada 2014 ÖSYS Kılavuzu’nda bulunan ve İ.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Giriş Kılavuzu’nun 11’inci maddesinde de gösterilen formül kullanılır.

                                                                              Atletik Uygulama Sınavında Elde Edilen Puanların Etki Oranları